Παράδοση Θερμοκηπίων - Γεωπονική

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού φρόντισε για την δημιουργεία θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στο σχολείο μας η οποία παραδόθηκε επίσημα στις 29/9/2017 από τον κ. Βασιλειάδη υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου απο την εταιρία AgroWise που ανέλαβε την εγκατάσταση. Οι εγκαταστάσεις παραδόθηκαν, στον κλάδο της Γεωπονίας του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοχούς. Παρόντες στην παράδοση ήταν ο Βοηθός Διευθυντής Α’ του κλάδου κ. Έλληνας Ανδρέας και οι καθηγητές του κλάδου, Παναγή Μαρία και Παλαιολόγος Χαράλαμπος.

  • IMG_3684
  • IMG_3685
  • IMG_3689
  • IMG_3690
  • IMG_3691
  • IMG_3692
  • IMG_3693
  • IMG_3694
  • IMG_3695