Λήξη Μαθημάτων 2019

Λήξη Μαθημάτων: Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις Λυκείου και Τεχνικής ολοκληρώνονται την Παρασκευή  17/05/2019.