ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΣΕΚ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ                                                      ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΑΣ

1.ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2019

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση την επικείμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και ΑΞΙΚ θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των υποψηφίων για την εγγραφή, κράτηση θέσης, διεκδίκηση θέσης μέσω Ειδικών Κριτηρίων (Υπεράριθμες Θέσεις), διεκδίκηση θέσεων μέσω Β΄ και Γ΄ κατανομών, κ.λπ. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy  και αντίστοιχα του ΤΕΠΑΚ www.cut.ac.cy, της Υπηρεσίας Εξετάσεων, καθώς και του ημερήσιου τύπου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ SOS :  Όλοι οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο ΤΕΠΑΚ, πρέπει να κάνουν εγγραφή για να κρατήσουν τη θέση τους. Τα αγόρια θα κάνουν εγγραφή αλλά η αίτηση για Β΄ κατανομή θα γίνει εφόσον ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, γιατί δίνονται θέσεις σε αυτούς που θα μπορούν να φοιτήσουν το Σεπτέμβρη 2019-2020. Όσον αφορά τη διεκδίκηση θέση μέσων Ειδικών Κριτηρίων για το ΤΕΠΑΚ, από φέτος δικαιούνται να κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό και να κρατήσουν τη θέση.

Τυχόν διαφοροποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα των πανεπιστημίων.

2.Υποβολή Αιτήσεων για Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας δεν έχει αποστείλει μέχρι στιγμής στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου πληροφορίες για τις θέσεις που θα προσφέρει στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Για το λόγο αυτό οι μαθητές που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, πρέπει να ενημερώνονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από την Υπηρεσία Εξετάσεων  στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.  http://www.moec.gov.cy/ypexams/panexams/pagkypries_exetaseis_2019.html (Επιλέγετε: Ενημέρωση Παγκύπριων AAEI Ελλάδας).  Θα δοθούν οδηγίες για τις ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.

Το μηχανογραφικό και η εξουσιοδότηση (για όσους υποψήφιους δεν μπορούν να προσέλθουν στα ΚΣΑ Ιουλίου) για τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας θα αναρτηθούν στην πιο πάνω ιστοσελίδα .

 

Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να  τυπώσουν το μηχανογραφικό και να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης του.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Να σημειωθεί εκ των προτέρων η επιθυμητή σειρά προτίμησης των σχολών που σας ενδιαφέρουν και να το πάρετε μαζί σας στο ΚΣΑ. Δικαιούστε επιλογή σχολών από δύο επιστημονικά πεδία με βάση τα έγκυρα πλαίσια πρόσβασης που έχετε δηλώσει στο ΚΣΑ Μαρτίου και στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί.  Θα σας δοθεί μόνο μία θέση και δεν θα υπάρχει Β’ Κατανομή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4)

Υποψήφιοι που έχουν δύο γονείς Έλληνες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την πιο πάνω διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού για τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΕΙ Ελλάδας μέσω της κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (Κυπρίων).

 

Υποψήφιοι που έχουν τουλάχιστον ένα γονιό Έλληνα δικαιούνται να υποβάλουν μηχανογραφικό για να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ είτε με την κατηγορία αλλοδαπών αλλογενών (Κυπρίων) είτε με την κατηγορία των Ομογενών – Ελλήνων του Εξωτερικού). Να σημειωθεί ότι οι μαθητές δεν δικαιούνται να υποβάλλουν μηχανογραφικό και με τις δύο κατηγορίες.

Καλό Καλοκαίρι και Καλή Σταδιοδρομία!

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Ακολουθούν έντυπα και πληροφορίες για Ομογενείς, Δικαιούχους υπεράριθμων θέσεων  με ειδικά κριτήρια και Συνοπτικός κατάλογος επιπρόσθετων Υποτροφιών:

 

Το έντυπο 1: Αφορά ΜΟΝΟ τους ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

 

Το έντυπο 2: Αφορά ΜΟΝΟ τους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Ο Συνοπτικός Κατάλογος κρατικών και άλλων Υποτροφιών αφορά όσους ενδιαφέρονται

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλ. 22582900 και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλ. 22800931.

        ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) – ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού», υποενότητα «Μηχανογραφικό»)  σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας τον μήνα Ιούλιο.  Για το λόγο αυτό οι μαθητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να ενημερώνονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από την πιο πάνω ιστοσελίδα. Επίσης με βάση προφορικές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να έχουν ενεργό e-mail για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2019-2020», οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», υποενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»), στο σημείο «Ανακοινώσεις», προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι  αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν και να αποστείλουν συγκεκριμένα έγγραφα με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού», υποενότητα «Μηχανογραφικό»). 

Το  Έντυπο 1 επεξηγεί τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα πάρετε μαζί σας στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως έχετε εξασφαλίσει θέση. Για τυχόν αλλαγές ενημερωθείτε από την πιο πάνω ιστοσελίδα.

Υπενθυμίζουμε ότι με πρόσφατη τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας, οι μαθητές οι οποίοι θα υποβάλλουν μηχανογραφικό με την Κατηγορία 4 - Ελλήνων του Εξωτερικού – Ομογενείς,  δεν δικαιούνται να υποβάλλουν άλλο μηχανογραφικό δελτίο.

Για πληροφορίες αποταθείτε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο τηλ. 22445050 ext. 66 από τις 1μ.μ-3μ.μ και το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας στο τηλ. 210.3442661, 3442688, 2693.

Απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που θα πάρετε μαζί σας στην Ελλάδα αφού προηγουμένως έχετε εξασφαλίσει θέση :

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Θα τα παραδώσετε στη Σχολή του Πανεπιστημίου /ΤΕΙ.

 1. ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ). Στη Σχολή θα δείξετε το απολυτήριο και θα δώσετε μία φωτοτυπία του απολυτηρίου σας.
 2. ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Δήμο σας στην Ελλάδα ή μπορείτε να το παραγγείλετε από την Ελληνική πρεσβεία στο τηλ. 22 445050, ext. 44
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Το παίρνετε από την Πρεσβεία καθημερινά από 9-1 μ.μ. αφού πάρετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δύο έτη εντός των τελευταίων πέντε.
 • Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη, επικυρωμένη από τον Έπαρχο.
 • Βεβαίωση από Εργοδότη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/γονέων σχετικά με χρονικό διάστημα διαμονής και εργασίας στην Κύπρο – χορηγείται από την Ελληνική Πρεσβεία.
 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Π2 από το Σχολείο σας (ότι είχατε ΠΛΗΡΗ φοίτηση τα δύο τελευταία χρόνια σε Κυπριακό Σχολείο).
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Π4 από το Σχολείο σας (ότι το Απολυτήριο που αποκτήσατε σας δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα ΑΕΙ της χώρας που φοιτήσατε).

Εγκυρότητα Δικαιολογητικών:

Όλα τα πρωτότυπα  (κυπριακά) δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (π.χ. σχολείο) πρέπει απαραιτήτως να είναι επικυρωμένα με την σφραγίδα APOSTILLE από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ).

………………………………………………………………………

ΈΝΤΥΠΟ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2018-2019

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:

 

Έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 2019.

Α. Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5%)

Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου  ή κατά την εκτέλεση κρατικού υπηρεσιακού καθήκοντος

Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (1) , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (1)

Α.5 Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

Α.6 Ορφανοί από ένα γονιό και ταυτόχρονα με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3).

Α.7 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3).

Επεξηγήσεις:

(1) Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60%.

(2) Για το ΤΕΠΑΚ, σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του/της υποψηφίου/ιας δεν υπερβαίνει, για την υποκατηγορία A.6 τις €9.000 και για τις υποκατηγορίες A.3 και Α.7 τις €8.000

Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18◦ έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνο.

(3) Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.

 Β. Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προβλήματα (μέχρι 6%)

Β.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί) διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α., των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό (4) /ψυχολογικό (4) πρόβλημα / σύνδρομο  (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό (5) πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού), των  οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο βαθμός που πιθανόν επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο των Πανεπιστημίων. Κύπρου

Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Επεξηγήσεις:

(4) Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο.

(5) Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο.

Γ. Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3%)

Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων

Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.                                                         

Σημείωση: Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του διαδικασία υποβολής αίτησης την οποία πρέπει να ακολουθήσετε. Συμβουλευτείτε τις ανάλογες οδηγίες συμπλήρωσής της

Πανεπιστήμιο Κύπρου: http://www.ucy.ac.cy      

Πατήστε: Σπουδές – Προπτυχιακές Σπουδές – Ανακοινώσεις

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

 https://www.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-programmes-admissions/special-categories/

………………………………………………………………………

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 1. Ίδρυμα  «Ιατρός Λένας Λοϊζου Κάκκουρας» - για φοιτητές Α’ Έτους Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (22 350739).
 2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (22 456433 – www.cyscholarships.gov.cy )– Οι υποτροφίες προκηρύσσονται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ Κύπρου. Προσφέρονται: 1) Υποτροφίες/ Βοηθήματα από Ξένες Κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, 2) Υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση, 3) Υποτροφίες για σπουδές στη Γαλλία, 3) Σπουδαστικά βοηθήματα σε δικαιούχους παθόντες. Μπορείτε να προμηθευτείτε την αίτηση από την Επαρχιακή Διοίκηση, ή από τα Γραφεία Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή από τα Γραφεία του ΙΚΥ Κύπρου ή από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ Κύπρου.
 3. Ίδρυμα υποτροφιών Ελένης Θ. Σαββίδου (22 423026, 99 631737) – για όσους κατάγονται οι ίδιοι είτε ένας από τους γονείς τους από το Λευκόνοικο.
 4. Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (22 468350 – www.kentrikosforeas.org.cy) – για πρόσφυγες με τίτλους ιδιοκτησίας κατεχόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.
 5. Ταμείο Υποτροφιών Παγκύπριας Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (22 668165, 22 664427) Υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο, Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού. Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή άλλης χώρας του εξωτερικού όπου δεν καταβάλλονται δίδακτρα και γενικός βαθμός απολυτηρίου 17,5/10.
 6. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (25 848100) – για φοίτηση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας. Οι υποψήφιοι παρακάθονται σε γραπτές εξετάσεις. www.shipping.gov.cy
 7. IΔPYMA ΠANAΓIΩTH KAI EΛΛHΣ MAΛΛH «H ΠANAΓIA THΣ ΛYΣHΣ» (22316941, 99465109) Το ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που κατάγονται από τη Λύση, με χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα.
 8. IΔPYMA APTEMIΣIAΣ ΠANAΓIΩTOY (22884900) Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, γενικός βαθμός απολυτηρίου 18/20 και ανεπάρκεια οικονομικών μέσων.
 9. IΔPYMA KYPIAKHΣ ΘOYΠA (22462951, 99542078) Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
 10. ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (22431385) Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή της Ελλάδας, ελάχιστη γενική βαθμολογία άριστα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €25000.
 11. Υποτροφίες Σχολικής Εφορείας Κερύνειας-Κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον (22818040) Τρείς υποτροφίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Καταγωγή από την πόλη της Κερύνειας, εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, ανεπάρκεια οικονομικών μέσων και ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου 19,5/20 για τη μία υποτροφία. Για τις άλλες δύο δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία.
 12. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων Στέγης (22503333) Πληροφορίες για Σπουδαστικά Δάνεια.
 13. Υποτροφίες Χριστάκη και Μαρίς Παπαδοπούλου του Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου (www.rotaryfamagusta.org) - Προσφέρει υποτροφίες για Πανεπιστήμια της Κύπρου, Ελλάδας, άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής, σε παιδιά των οποίων οι γονείς είναι πρόσφυγες από την πόλη και επαρχία Αμμοχώστου, έχουν οικονομική ανεπάρκεια ή είναι παιδιά παθόντων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων 1 Ιουλίου.
 14. Ιδρύματα που υπάγονται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Κελογρηγόρης- 22554635) www.churchofcyprus.org.cy Oι υποτροφίες προκηρύσσονται και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας. Οι αιτήσεις γίνονται συνήθως από 1-30 Σεπτεμβρίου.
 1. Υποτροφίες Χριστάκη και Μαρίς Παπαδοπούλου του Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου

www.rotaryfamagusta.org.Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα προσφερθεί αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες των πανεπιστημίων Κύπρου, Ελλάδας και άλλων Ευρωπαικών χωρών και Αμερικής και οι γονείς τους  είναι πρόσφυγες από την πόλη και επαρχία Αμμοχώστου, έχουν οικονομική ανεπάρκεια ή είναι παιδιά παθόντων από το πραξικόπημα και την τούρκικη εισβολή. Ο γενικός βαθμός απολυτηρίου τους θα πρέπει να είναι 16 και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 1. Ιδιόχειρη αίτηση με μικρή φωτογραφία, τηλέφωνο και πλήρης διεύθυνση
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε ένα από τα πιο πάνω παν/μια.
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου με γενικό 16 και άνω και διαγωγή κοσμιοτάτη.
 5. Αν ήδη φοιτούν σε παν/μιο βεβαίωση ότι έχουν περάσει τα μαθήματα της προηγουμένης χρονιάς.
 6. Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας των γονέων, κατάσταση μισθοδοσίας ή πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας ή άλλο ενισχυτικό έγγραφο.
 7. Οι υποτροφίες είναι μονοετείς και για το πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο και δεν περιλαμβάνουν μετεκπαιδεύσεις ή μεταπτυχιακά προγράμματα.
 8. Πρόσωπα που έχουν πάρει προηγουμένως δυο φορές υποτροφία του Ρ.Ο.Α αποκλείονται.
 9. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με όλα τα τεκμήρια ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 10. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (ερωτήματα σε θέματα κυπριακής και παγκόσμιας επικαιρότητας, για την κατεχόμενη πόλη και επαρχία Αμμοχώστου και για το Ρόταρυ-στόχοι-σκοποί-έργο)
 11. Αιτήσεις να σταλούν μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 στη διεύθυνση: ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , ΤΑΧ. ΚΙΒ 51852, 3509, ΛΕΜΕΣΟΣ www.rotaryfamagusta.org

………………………………………………………………………………

Για περαιτέρω πληροφορίες για φορείς και συνδέσμους οι οποίοι παραχωρούν υποτροφίες

 

 • Για Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΥΣΕΑ πληκτρολογώντας

http://archeia.moec.gov.cy/mc/49/ypotrofies_metalykeiakes_spoudes.pdf     

Περιέχονται πληροφορίες για υποτροφίες που προσφέρονται από πολλούς φορείς,     συνδέσμους, κλπ. Είναι μια εξαιρετική πηγή πληροφόρησης.

 • Όσοι ενδιαφέρονται για Yποτροφίες της  Κυπριακής Δημοκρατίας που θα προσφερθούν για το έτος 2019-2020 μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα:

             http://www.cyscholarships.gov.cy

            http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis/ypotrofies_metalykeiakes_spoudes.pdf

 

 • Για πληροφορίες για τις Κρατικές Χορηγίες και το Φοιτητικό Πακέτο αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρετήσεως του Πολίτη.