ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ Α' ΤΕΡΑΜΗΝΟΥ

Η επίσκεψη για ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει

την  Τετάρτη 04/12/2019 και ώρα  13:00 – 14:15.