Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Α τάξης του Λυκείου

To Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Α τάξης του Λυκείου έχει σκοπό τη διαφώτιση των μαθητών μας γύρω από τα διάφορα επαγγέλματα, ώστε να αποκτήσουν γνώση και να μπορούν πιο εύκολα να επιλέγουν τους κλάδους  μαθημάτων που ακολουθούν στη Β' τάξη του Λυκείου.  

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου - εκπαιδευτική εκδρομή Ά Λυκείους στις βιομηχανίες : Γρανίτες Χη Λαμπρή, Φικάρδος - Οινοποιείο, ΖΙΤΑ - γιαούρτια, Πανεπιστήμιο Νεάπολις


Πρόγραμμα Διαλέξεων 
α/α Ημέρομηνία Θέμα Διάλεξης 
1 Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017  «Δασονομία»
2 Τετάρτη 29 Νοεμβριου 2017   «Αστυνομία - Πυροσβεστική"
3 Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017  «Λογιστική - Οικονομικά»
4 Παρασκεύη 7 Δεκεμβρίου 2017 «Νοσηλευτική»
5 Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 «Αρχιτεκτονική»
6 Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2017 «Ναυτιλιακή Επαγγέλματα»
9 Πέμπτη 18 Ιαννουαρίου 2018 Ρομποτική - Πληροφορική
10 Τετάρτη 24 Ιαννουαρίου 2018 «Οικολογικά Επαγγέλματα»