Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

europian language day

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών του σχολείου μας τίμησαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 με τη δημιουργία Πινακίδας, με τραγούδια, χορούς και εδέσματα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Η εκδήλωσή μας αποτέλεσε ευκαιρία ευαισθητοποίησης όλων μας στην τεράστια ποικιλία γλωσσών που διαθέτει η Ευρώπη και προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί αναγκαιότητα, γιατί η γνώση περισσοτέρων γλωσσών διευκολύνει την επικοινωνία με τους ανθρώπους και την εύρεση εργασίας, ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσωπική μας ανάπτυξη.