Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Κ.Μ.Σ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΜΗΜΑ

 
 
1.  

Πρόεδρος

Κυπριανίδης

Γιάννης

ΘΠΜ3

 
2.  

Αντιπρόεδρος

Νικολάου

Αντώνης

Γ32

 
3.  

Γραμματέας

Παναγιώτου

Κλεάνθης

Γ31

 
4.  

Ταμίας

Κάπονας

Ανδρέας

ΞΕ2

 
5.  

Μέλος

Σοφοκλή

Κωνσταντίνος

Β31

 
6.  

Μέλος

Λαμπίδης

Σταύρος

ΓΚ1

 
7.  

Μέλος

Πάρπας

Αδάμος

ΘΔ1

 
Εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ. στην Ε.Σ.Ε.Μ.  :

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΜΗΜΑ

 
 
1

Παναγιώτου

Κλεάνθης

Γ31

 
2

Νικολάου

Αντώνης

Γ32