Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Στις 29/9/2018 έγιναν οι μαθητικές εκλογές όπου το κάθε τμήμα εξέλεξε το Συμβούλιο Τμήματος ενώ στην συνέχεια στις 2/10/2018 έγινε η διαδικασία εκλογής του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Κ.Μ.Σ.
Επίσης ορίστηκαν
 οι Εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ. στην Ε.Σ.Ε.Μ.