Υπευθυνοι Τμημάτων

ΤΜΗΜΑ ΑΙΘ. ΥΠΕΥΘ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΕΥΘ.ΒΔ ΥΠΕΥΘ.ΒΔΑ΄
Α01 Β6 Ανδρονίκου Μυριάνθη Αγγλ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία Κωνσταντινίδη Κατερίνα
Α21 Β111 Ξενοφώντος Φωτεινή Φιλ. Προδρόμου Άγγελος
Α22 Β107 Ιωαννίδου Δέσποινα Φιλ. Αγγελή Νίκη
Β01 Β110 Κουππάρης Κωνσταντίνος Μαθ. Πουγιούκκα Φωτεινή Κωνσταντινίδη Κατερίνα
Β31 Β113 Λαζάρου Αλκίνος Μαθ. Προδρόμου Άγγελος
Β32 Β114 Τσιακούρη Ελένη Πληρ. Αγγελή Νίκη
Β41 Β8 Νικολάου Μαρία Μαθ. Πουγιούκκα Φωτεινή
Β51 Β108 Μιχαήλ Ελένη Φιλ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία
Γ01 Β103 Χριστοδούλου Εράτω Φιλ. Αγγελή Νίκη Φουρνίδου Γεωργία
Γ31 Β105 Αντωνίου Αντώνης Φυσ. Προδρόμου Άγγελος
Γ32 Β104 Χρυσέλης Δημήτρης Χημ. Πουγιούκκα Φωτεινή
ΓΚ1 Β01 Παναγή Μαρία Γεωπ. Προδρόμου Άγγελος Φουρνίδου Γεωργία
ΓΚ2 Β109 Παλαιολόγος Χαράλαμπος Γεωπ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία Κωνσταντινίδη Κατερίνα
ΓΦΠ3 Γ3 Κουντούρης Ανθούλης Φυσ.Αγ. Προδρόμου Άγγελος Φουρνίδου Γεωργία
ΘΔ1 Β112 Τάκκα Σοφία Φιλ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία Φουρνίδου Γεωργία
ΘΠΜ3 Γ4 Μαλέκκου Παρασκευή  Δομ. Πουγιούκκα Φωτεινή Φουρνίδου Γεωργία
ΞΕ1 Γ5 Θαλασσινός Κυριάκος Ξεν. Πουγιούκκα Φωτεινή Φουρνίδου Γεωργία
ΞΕ2 Β11 Καμπούρης Χρυσόστομος Ξεν. Αγγελή Νίκη Κωνσταντινίδη Κατερίνα
ΞΜΤ3 Β11 Χρυσάνθου Μάριος Ξεν. Αγγελή Νίκη Φουρνίδου Γεωργία