Υπευθυνοι Τμημάτων

ΤΜΗΜΑ ΑΙΘ. ΥΠΕΥΘ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΕΥΘ.ΒΔ
Α01 Β104 Θεοδώρου Αγγέλω Φιλ. Παπαϊωάννου-Ιακώβου Ελένη 
Α21 Β105 Νικολάου Μαρία Μαθ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία 
A31 Β107 Τάκκα Σοφία Φιλ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία 
Β01 Β108 Παναγιώτου Μαρία Φιλ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία 
Β31 Β103 Χρυσέλης Δημήτρης Χημ. Πουγιούκκα Φωτεινή
B51 Β110 Κωνσταντίνου Αντιγόνη Φιλ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία 
Γ11 Β111 Κουντούρης Ανθούλης Φ.Α Παπαϊωάννου-Ιακώβου Ελένη 
Γ31 Β114 Τσιακκούρη Ελένη  Πλ. Πουγιούκκα Φωτεινή
Γ32 Β113 Ανδρονίκου Μυριάνθη Αγγ. Παπαϊωάννου-Ιακώβου Ελένη 
Γ41 Β8 Μιχαήλ Ελένη Φιλ. Πουγιούκκα Φωτεινή
Γ51 Β6 Κωνσταντινίδης Χάρης Μαθ. Πουγιούκκα Φωτεινή
ΓΚ1 Β01   Γεωπ. Έλληνας Ανδρέας
ΓΚ2 Γ3 Χρίστου Αφροδίτη Φυσ. Έλληνας Ανδρέας
ΓΚ3 Β112 Παλαιολόγος Χαράλαμπος Γεωπ. Παπαϊωάννου-Ιακώβου Ελένη 
ΘΔΜ1 Β109 Μαλέκκου Παρασκευή  Δομ. Σωτηριάδου -Λοΐζου Ευγενία 
ΘΔΜ2 Γ4 Λαζάρου Αλκίνος Μαθ. Παπαϊωάννου-Ιακώβου Ελένη 
ΞΕ1 Γ5 Λαζάρου Γιώργος Ξεν. Έλληνας Ανδρέας
ΞΕ2 Αιθ.Ξ Χρυσάνθου Μάριος Ξεν. Έλληνας Ανδρέας
ΞΕ3 Β11 Καμπούρης Χρυσόστομος Ξεν. Πουγιούκκα Φωτεινή