Καθηγητές Υπεύθυνοι Τμημάτων Και Υπεύθυνοι Β. Δ. (2020-2021)

ΤΜΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Β.Δ.

ΑΟ1

Β104

Θεοδώρου Αγγέλω

Φιλόλογος

Μιχαήλ Μελανή

ΑΟ2

Β108

Παπαχριστοδούλου Γεωργία

Μαθηματικός

Μιχαήλ Μελανή

Α21

Β103

Στυλιανού Στέλλα

Χημικός

Μιχαήλ Μελανή

ΒΟ1

Β110

Παναγιώτου Μαρία

Φιλόλογος

Ιωακείμ Μάριος

ΒΟ2

Β105

Χατζηλοή Άννα

Αγγλικός

Χριστοδούλου Ελένη

Β31

Β107

Κουρίδης Δανιήλ

Βιολόγος

Χριστοδούλου Ελένη

Β51

Β111

Κωνσταντίνου Αντιγόνη

Φιλόλογος

Ιωακείμ Μάριος

ΓΟ1

Β114

Γεωργίου Μαρία

Μαθηματικός

Πουγιούκκα Φωτεινή

Γ31

Β113

Χρίστου Αφροδίτη

Φυσικός

Ιωακείμ Μάριος

Γ41

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

Δημητρίου Σαλώμη

Εμπορικών

Πουγιούκκα Φωτεινή

ΞΕ1

Β11

Μιχαήλ Σαββατούλα

Ξενοδοχειακών

Θεοδοσίου Σάββας

ΞΕ2

Β6

Λαζάρου Γιώργος

Ξενοδοχειακών

Ιωακείμ Μάριος

ΞΕ3

Γ5

Θρασυβούλου Θράσος

Ξενοδοχειακών

Θεοδοσίου Σάββας

ΓΠ1

ΒΟ1

Ατάσιη Μαρίνα

Φιλόλογος

Θεοδοσίου Σάββας

ΓΠ2

Γ3

Καλαιτζάκης Ευτύχιος

Γεωπονικής

Πουγιούκκα Φωτεινή

ΓΠ3

Β109

Παλαιολόγος Χαράλαμπος

Γεωπονικής

Πουγιούκκα Φωτεινή

ΘΗΨ1

Β7 – ΥΠΟΛΟΓ.

Σταυρόπουλος Δημήτρης

Πληροφορικής

Μιχαήλ Μελανή

ΘΔΜ2

Γ4

Χριστοδούλου Ερατώ

Φιλόλογος

Χριστοδούλου Ελένη

ΘΔΜ3

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πολυκάρπου Πολύβιος

Δομικών

Θεοδοσίου Σάββας

ΚΚ1

Β112

Eυσταθίου Μαρίνος

Μαθηματικός

Θεοδοσίου Σάββας

ΚΚ2

ΕΡΓ.ΚΟΜΜ.

Λαζάρου Αλκίνoς

Μαθηματικός

Πουγιούκκα Φωτεινή

ΜΟΝΑΔΑ

B3

Γεωργίου Ανδρέας

Φυσικής Αγωγής

Χριστοδούλου Ελένη