Παράθεση Αγγλικού Προγεύματος

Η Παράθεση Αγγλικού Προγεύματος έγινε στις 13 Μαρτίου 2018 από τμήμα ΞΕ1 με υπευθύνους εκπαιδευτές τους κ. Χαράλαμπο Θαλασσινό και  κ. Θράσος Θρασυβούλου.
  • IMG_4893
  • IMG_4895
  • IMG_4897
  • IMG_4906
  • IMG_4939
  • IMG_4946
  • IMG_4953
  • IMG_4979