Κωδικοποίηση Παιδαγωγικών Μέτρων 2021-2022

Α/Α

Παραπτώματα

Επιβολή παιδαγωγικού μέτρου -Αποβολή

1.

Έξοδος από το Σχολείο χωρίς άδεια

1 μέρα

2.

Αδικαιολόγητη Έξοδος από την τάξη

1 μέρα

3.

Δεν μπαίνει στην τάξη

1 μέρα

4.

5 καθυστερήσεις πρωινές

1 μέρα

5.

Στολή -Εμφάνιση

4 περιόδους

6.

Κάπνισμα-Ποινικό αδίκημα

1 μέρα

7.

Σκουφί στην Τάξη

2 περιόδους

8.

Σκουλαρίκη –μαθητές

4 περιόδους

9.

Εξεζητημένα νύχια

4 περιόδους

10.

Αργοπορία 1ης Περιόδου

Αδικαιολόγητη Απουσία

11.

Ενδιάμεσες αργοπορίες

3 περιόδους

12.

Απρεπής συμπεριφορά και ύβρεις

Β.Δ. , Διευθυντής

13.

Γένι-υπογένειο –Μαλλιά

3 Περιόδους

14.

Αδιαφορία για την επίδοση ή επιστροφή διαφόρων εντύπων

Επίπληξη

15.

Παρενόχληση μαθήματος

1 μέρα

16.

Γράψιμο –λέρωμα θρανίων ή άλλου σχολικού χώρου

4 Περιόδους

17.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και η χρήση διορθωτικού υγρού και μαρκαδόρου.

2 Περιόδους

18.

Μεταφορά καφέ στην τάξη

4 Περιόδους

19.

Σκουλαρίκια – μαθήτριες και μαθητές στη μύτη ή στο φρύδι

4 Περιόδους

20.

Χρήση Κινητού Τηλεφώνου

1 Μέρα