Ωράριο λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ωράριο ημερών με 8ωρο πρόγραμμα :

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ

Περίοδος

Ώρα

1

7:30 – 8:10

2

8:10 – 8:50

Διάλειμμα 20΄

8:50 – 9:10

3

9:10 - 9:50

4

9:50 – 10:30

Διάλειμμα 20΄

10:30 – 10:50

5

10:50 – 11:30

6

11:30 – 12:10

Διάλειμμα 5΄

12:10 – 12:15

7

12:15 – 12:55

8

12:55 – 13:35

Ωράριο ημερών με 7ωρο πρόγραμμα :

ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Περίοδος

Ώρα

1

7:30 – 8:15

2

8:15 – 9:00

Διάλειμμα 20΄

9:00 – 9:20

3

9:20 - 10:05

4

10:05 – 10:50

Διάλειμμα 25΄

10:50 – 11:10

5

11:10 – 11:55

6

11:55 – 12:40

Διάλειμμα 10΄

12:40 – 12:50

7

12:50 – 13:35