Ξενοδοχειακή Σχολή 2022-2023

Δραστηριότητες στα εργαστήρια Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
τη σχολική χρονιά 2022-2023

Γενικά για τα Εργαστήρια Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
Ο/Η μαθητής/τρια των ξενοδοχειακών στο σχολείο μας συμμετέχει σε μαθήματα εργαστηριακής μορφής με σκοπό την απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από το μαθητή αμέσως μετά το πέρας της φοίτησης του. Η επιμόρφωση του μαθητή κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται με αμεσότητα και να χαρακτηρίζεται από τη χαρά της μάθησης και της δημιουργίας, έτσι ώστε το μάθημα να συντελείται μέσα σε ένα άριστο κλίμα συνεργασίας και ομοψυχίας. Στη παρουσίαση αυτή θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις δραστηριότητες μας που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-18, έτσι όπως τα καταγράφουμε με όρεξη και χαρά τη στιγμή που συμβαίνουν.

Εκπαιδευτές:
Θρασυβούλου Θράσος
Χρυσάνθου Μάριος
Λαζάρου Γιώργος
Πίγγος Νίκος
Γιακουμή Ιωάννης
Φιλίππου Παναγιώτης

 • 11
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 12
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 13
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19