Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2024-2024

Τη Δευτέρα 03/10/2022 έγιναν οι μαθητικές εκλογές όπου το κάθε τμήμα εξέλεξε το Συμβούλιο Τμήματος ενώ στην συνέχεια  έγινε η διαδικασία εκλογής του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Κ.Μ.Σ.
Επίσης ορίστηκαν οι Εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ. στην Ε.Σ.Ε.Μ.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

     Εκπρόσωποι στην ΕΣΕΜ:

1.

2.